සදහම් දේශනා
සැඟවුණු බොදු මග යලි හෙළිකරන සදහම් දේශනා...
අටුවාවේ නව පෙනුමට යොමු වන්න -> https://www.waharaka.com/listen/CD064-05
ධර්මය යනු කුමක්ද?
නිවසක ප්‍රධාන දොරටුව ඉදිරිපිට ලිදක් තිබීම අසුබයි කියා කියනවා. ධර්මයට අනුකූලව ඒවායේ සත්‍යයක් තිබේද?
21:20
මෙම දේශනාවේ සඳහන් වන ධර්ම කරුණු:
මෙම දේශනය පසුව සවන්දීම සඳහා මෙතනින් බාගත කරන්න. Download (20 MB)
සවන්දීමේ ලැයිස්තුව