සදහම් දේශනා
සැඟවුණු බොදු මග යලි හෙළිකරන සදහම් දේශනා...
අටුවාවේ නව පෙනුමට යොමු වන්න -> https://www.waharaka.com/listen/CD063-47
සත්කාය දෘෂ්ටිය පිලිබදව ගැබුරු විග්‍රහයක්.
සත්කාය දෘෂ්ටිය ගැබුරින් විග්‍රහ කර දෙන්න.
57:46
සවන්දීමේ ලැයිස්තුව