සදහම් දේශනා
සැඟවුණු බොදු මග යලි හෙළිකරන සදහම් දේශනා...
අටුවාවේ නව පෙනුමට යොමු වන්න -> https://www.waharaka.com/listen/CD063-35
තම ඵලය ගැන තමට දැන ගත හැකිද?
මාර්ග එලයකට පැමිණියේනම් එය තමාට දැන ගැණිමට හැකි වන්නේ කෙසේද?
11:42
මෙම දේශනාවේ සඳහන් වන ධර්ම කරුණු:
මෙම දේශනය පසුව සවන්දීම සඳහා මෙතනින් බාගත කරන්න. Download (8 MB)
සවන්දීමේ ලැයිස්තුව