සදහම් දේශනා
සැඟවුණු බොදු මග යලි හෙළිකරන සදහම් දේශනා...
අටුවාවේ නව පෙනුමට යොමු වන්න -> https://www.waharaka.com/listen/CD063-32
ලැබු සමාධිය පසුව නොලැබීමට හේතු.
ලැබූ සමාධිය පසුව නොලැබී යෑමට හේතුව කුමක්ද?
22:38
සවන්දීමේ ලැයිස්තුව