සදහම් දේශනා
සැඟවුණු බොදු මග යලි හෙළිකරන සදහම් දේශනා...
අටුවාවේ නව පෙනුමට යොමු වන්න -> https://www.waharaka.com/listen/CD063-23
පිලිකුල් භාවනාව ගැන.
පිළිකුල් භාවනාව යනු කුමක්ද? එය වඩන්නේ මල මිනියක් ලඟ ඒ දෙස බලාද? පිළිකුල් භාවනාව වඩා නිවන් දැකිය හැකිද?
32:37
සවන්දීමේ ලැයිස්තුව