සදහම් දේශනා
සැඟවුණු බොදු මග යලි හෙළිකරන සදහම් දේශනා...
අටුවාවේ නව පෙනුමට යොමු වන්න -> https://www.waharaka.com/listen/CD063-21
කිසිදු වරදක් නොකර ණය උගුලක පැටලීම.
කිසිදු වරදක් නොකර ණය ගනු දෙනුවක, උගුලේ පැටලි සිටින මා එයින් ගැලවීමට ධර්මානුව කුමක් කල යුතුද?
10:55
සවන්දීමේ ලැයිස්තුව