සදහම් දේශනා
සැඟවුණු බොදු මග යලි හෙළිකරන සදහම් දේශනා...
අටුවාවේ නව පෙනුමට යොමු වන්න -> https://www.waharaka.com/listen/CD063-20
මිය ගිය අයට දින හතකට පෙර පිං දීම නුසුදුසුද?
මිය ගිය ඥාතියෙකුට දින හතකට පෙර පිංදීම නුසුදුසුද?
21:18
මෙම දේශනාවේ සඳහන් වන ධර්ම කරුණු:
මෙම දේශනය පසුව සවන්දීම සඳහා මෙතනින් බාගත කරන්න. Download (19 MB)
සවන්දීමේ ලැයිස්තුව