සදහම් දේශනා
සැඟවුණු බොදු මග යලි හෙළිකරන සදහම් දේශනා...
අටුවාවේ නව පෙනුමට යොමු වන්න -> https://www.waharaka.com/listen/CD063-07
ඉපදීම බිදීම කෙරෙහි සිත හටතන්නා ක්‍රමය.
ඉපදීම බිදීම සිත ක්‍රියා කරන ධර්මතාවය අනුව සමාධියේ සිත පිහිටවා ගන්නා ප්‍රායෝගික ක්‍රමය කුමක්ද?
20:19
මෙම දේශනාවේ සඳහන් වන ධර්ම කරුණු:
මෙම දේශනාවේ අඩංගු ගාථා හෝ සූත්‍ර කොටස්:
යේ ධම්මා හේතුප්පභවා - තේසං හේතු තථාගතෝ ආහ
තේසං හේතුයෝ නිරෝධෝ - ඒවං වාදී මහා සමනෝ
හේතුං පටිච්ච සංභූතං හේතු භංගා නිරුජ්ජතී
මෙම දේශනය පසුව සවන්දීම සඳහා මෙතනින් බාගත කරන්න. Download (19 MB)
සවන්දීමේ ලැයිස්තුව