සදහම් දේශනා
සැඟවුණු බොදු මග යලි හෙළිකරන සදහම් දේශනා...
අටුවාවේ නව පෙනුමට යොමු වන්න -> https://www.waharaka.com/listen/CD063-05
බුද්ධි මට්ටම අනුව මොලේ රුලි වැඩිවේද?
බුද්ධි මට්ටම වැඩිවන විට මොලයේ රුලි ප්‍රමාණය වැඩිවේද?
07:29
මෙම දේශනාවේ සඳහන් වන ධර්ම කරුණු:
මෙම දේශනය පසුව සවන්දීම සඳහා මෙතනින් බාගත කරන්න. Download (7 MB)
සවන්දීමේ ලැයිස්තුව