සදහම් දේශනා
සැඟවුණු බොදු මග යලි හෙළිකරන සදහම් දේශනා...
අටුවාවේ නව පෙනුමට යොමු වන්න -> https://www.waharaka.com/listen/CD062-26
සොවාන් අයකුට නවඅරහාදී කර්මස්ථානයෙන් නිවන් දැකිය හැකිද?
සෝවාන් පුද්ගලයකුට නව අරහාදි කර්මස්ථානයන් පමනක් වැඩීමෙන් අරිහත්වයට පත්විය හැකිද?
08:14
මෙම දේශනාවේ සඳහන් වන ධර්ම කරුණු:
මෙම දේශනය පසුව සවන්දීම සඳහා මෙතනින් බාගත කරන්න. Download (8 MB)
සවන්දීමේ ලැයිස්තුව