සදහම් දේශනා
සැඟවුණු බොදු මග යලි හෙළිකරන සදහම් දේශනා...
අටුවාවේ නව පෙනුමට යොමු වන්න -> https://www.waharaka.com/listen/CD062-19
මනෝ විඤ්ඤාණය රූපයෙන් තොරද?
ආයතන හයට පොදු රූප විඤ්ඤාණය සමග හර්ද රූපයේ විඤ්ඤාණය සම්බන්ධ වන්නේ කෙසේද?
21:51
මෙම දේශනාවේ සඳහන් වන ධර්ම කරුණු:
මෙම දේශනය පසුව සවන්දීම සඳහා මෙතනින් බාගත කරන්න. Download (20 MB)
සවන්දීමේ ලැයිස්තුව