සදහම් දේශනා
සැඟවුණු බොදු මග යලි හෙළිකරන සදහම් දේශනා...
අටුවාවේ නව පෙනුමට යොමු වන්න -> https://www.waharaka.com/listen/CD062-16
බුද්ධ පූජාව සදහා කඩ වලින් ගන්නා ආහාර සුදුසුද?
බුද්ධ පුජාව සදහා කඩ වලින් ගන්නා ආහාර සුදුසුද?
19:20
මෙම දේශනාවේ සඳහන් වන ධර්ම කරුණු:
මෙම දේශනය පසුව සවන්දීම සඳහා මෙතනින් බාගත කරන්න. Download (18 MB)
සවන්දීමේ ලැයිස්තුව