සදහම් දේශනා
සැඟවුණු බොදු මග යලි හෙළිකරන සදහම් දේශනා...
අටුවාවේ නව පෙනුමට යොමු වන්න -> https://www.waharaka.com/listen/CD062-14
ආර්ය මාර්ගය පූර්න කර ගැනීමට තම කරදර විදර්ශනා කරන ආකාරය.
ආර්ය මාර්ගය පුර්න කර ගැණිමට තම කරදර විදර්ශනා කරන ආකාරය පැහැදිලි කර දෙන්න?
19:08
මෙම දේශනාවේ සඳහන් වන ධර්ම කරුණු:
මෙම දේශනය පසුව සවන්දීම සඳහා මෙතනින් බාගත කරන්න. Download (18 MB)
සවන්දීමේ ලැයිස්තුව