සදහම් දේශනා
සැඟවුණු බොදු මග යලි හෙළිකරන සදහම් දේශනා...
අටුවාවේ නව පෙනුමට යොමු වන්න -> https://www.waharaka.com/listen/CD062-10
රාග සහ ද්වේෂ විඤ්ඤාණ නැතිකර දැමීම ගැන.
රාග විඤ්ඤාණය සහ ද්වේෂ විඤ්ඤාණය මරා ගැණිම එකකට එකක් සම්බන්ධද?
14:47
මෙම දේශනාවේ සඳහන් වන ධර්ම කරුණු:
මෙම දේශනය පසුව සවන්දීම සඳහා මෙතනින් බාගත කරන්න. Download (14 MB)
සවන්දීමේ ලැයිස්තුව