සදහම් දේශනා
සැඟවුණු බොදු මග යලි හෙළිකරන සදහම් දේශනා...
අටුවාවේ නව පෙනුමට යොමු වන්න -> https://www.waharaka.com/listen/CD062-07
ගෙදරදී කර්මස්ථාන වැඩීමට පසුතලය සකස් කර ගන්නා අන්දම.
නිවසේදී කර්මස්ථාන වැඩිමට පසුතලය සකස් කර ගන්නේ කෙසේද?
13:26
සවන්දීමේ ලැයිස්තුව