සදහම් දේශනා
සැඟවුණු බොදු මග යලි හෙළිකරන සදහම් දේශනා...
අටුවාවේ නව පෙනුමට යොමු වන්න -> https://www.waharaka.com/listen/CD062-04
පින විහිදී යන ආකාරය.
පූජාවේදී කරන පුන්‍ය අනුමෝදනාවේදී අප විසින් අවැඩ අසාධාරන කල පුද්ගලයන්ට පිං අනුමෝදන් කිරීමේදී ඒ පිං ඒ අයට විහිදී පැතිරී අදාල පුද්ගලයන් සුඛිත මුදිත වන ක්‍රම රටාව පැහැදිලි කර දෙන්න?
56:49
සවන්දීමේ ලැයිස්තුව