සදහම් දේශනා
සැඟවුණු බොදු මග යලි හෙළිකරන සදහම් දේශනා...
අටුවාවේ නව පෙනුමට යොමු වන්න -> https://www.waharaka.com/listen/CD062-03
ලෞකික හා ලෝකොත්තර අලෝභ අද්වේෂ අමෝහ විස්තරය
ලෞකික සහ ආර්ය අලෝභ, අද්වේෂ, අමෝහ, සිත් පැහැදිලි කර දෙන්න?
33:29
මෙම දේශනාවේ සඳහන් වන ධර්ම කරුණු:
මෙම දේශනය පසුව සවන්දීම සඳහා මෙතනින් බාගත කරන්න. Download (31 MB)
සවන්දීමේ ලැයිස්තුව