සදහම් දේශනා
සැඟවුණු බොදු මග යලි හෙළිකරන සදහම් දේශනා...
අටුවාවේ නව පෙනුමට යොමු වන්න -> https://www.waharaka.com/listen/CD062-02
ආස්වාදය ඇත්තේ කොහේද?
ආස්වාදය ඇත්තේ බාහිර වස්තුවල නොව අප සදා ගන්නා විඤ්ඤාණයේ බව විස්තර කර දෙන්න.
17:45
සවන්දීමේ ලැයිස්තුව