සදහම් දේශනා
සැඟවුණු බොදු මග යලි හෙළිකරන සදහම් දේශනා...
අටුවාවේ නව පෙනුමට යොමු වන්න -> https://www.waharaka.com/listen/CD061-28
එකම ධර්ම කරුන එක එක විධියට තේරීම.
අනිච්ඡ සංඥාව පැහැදිලි කිරීම සදහා ඔබ වහන්සේ අට්ටීයති හරායති ජිතුජ්ජති යන එක දහම් කරුනු එක එක ආකාරයට පැහැදිලි කිරීමේදී සමහර දින වල එම කරුනු තදින් සිතට කාවදින අතර තවත් දිනක එතරම් වෙනසක් නොතේරේ එම දහම් කරුනු වෙනස් මට්ටම් වලින් සිතට දැනෙන්නේ මන්ද?
05:55
මෙම දේශනාවේ සඳහන් වන ධර්ම කරුණු:
මෙම දේශනය පසුව සවන්දීම සඳහා මෙතනින් බාගත කරන්න. Download (5 MB)
සවන්දීමේ ලැයිස්තුව