සදහම් දේශනා
සැඟවුණු බොදු මග යලි හෙළිකරන සදහම් දේශනා...
අටුවාවේ නව පෙනුමට යොමු වන්න -> https://www.waharaka.com/listen/CD061-26
උපාදානය සදහා ආස්වාස ප්‍රාස්වාස වල වැදගත් කම
උපාදානය සදහා ආස්වාස ප්‍රාස්වාස යන්ගේ සම්බන්ධයක් තිබේද?
19:16
සවන්දීමේ ලැයිස්තුව