සදහම් දේශනා
සැඟවුණු බොදු මග යලි හෙළිකරන සදහම් දේශනා...
අටුවාවේ නව පෙනුමට යොමු වන්න -> https://www.waharaka.com/listen/CD061-22
සැනසීම ප්‍රමාද වීමට හේතු.
සැනසීම ප්‍රමාද වීමට හේතු මොනවාද?
14:24
සවන්දීමේ ලැයිස්තුව