සදහම් දේශනා
සැඟවුණු බොදු මග යලි හෙළිකරන සදහම් දේශනා...
අටුවාවේ නව පෙනුමට යොමු වන්න -> https://www.waharaka.com/listen/CD061-18
ප්‍රිය බාවය සහ මදුර බාවය.
ප්‍රිය භාවය සහ මදුර භාවය අතර ඇති වෙනස කුමක්ද?
07:28
සවන්දීමේ ලැයිස්තුව