සදහම් දේශනා
සැඟවුණු බොදු මග යලි හෙළිකරන සදහම් දේශනා...
අටුවාවේ නව පෙනුමට යොමු වන්න -> https://www.waharaka.com/listen/CD061-10
පිං දීම සහ පිං අනුමොදන්වීම.
පිං අනුමෝදන් වීමට පුලුවන් කම තිබෙන්නේ පරදත් උපජ්ජීවීන්ටත්, වේමානුක යන ප්‍රේත ලෝක වල උපන් අයටත්, විනිපාතික අසුර නිකායේ උපන් අයටත්, ‍දෙවියන් හමුවෙහි උපන් අයටත් බව පැවසෙති. මේ අය පිං අනුමෝදන් වන්නේ කේසෙද?
20:55
මෙම දේශනාවේ සඳහන් වන ධර්ම කරුණු:
මෙම දේශනය පසුව සවන්දීම සඳහා මෙතනින් බාගත කරන්න. Download (19 MB)
සවන්දීමේ ලැයිස්තුව