සදහම් දේශනා
සැඟවුණු බොදු මග යලි හෙළිකරන සදහම් දේශනා...
අටුවාවේ නව පෙනුමට යොමු වන්න -> https://www.waharaka.com/listen/CD061-03
බිත්තර තැම්බීමෙන් පව් සිදුවන්නේ කෙසේද?
ඔබ වහන්සේගේ දේශනා වලදි බිත්තර තැම්බීම අකුසලයක් බව දැන ගතිමි. එහෙත් අකුසලයක් වන්නේ කෙසේ දැයි නැගුන පැනයකදී බිත්තරයක් යනු කෝෂයක් බවත් එම කෝෂයට ඇතුලුවිමට සිටින ජීවීයාට බිත්තරය තැම්බීම නිසා එයට ඇතුලු විමට නොහැකිවූ බැවින් විලාප නගන අයුරු එම අකුසල කර්මය බිත්තර තැම්බූ අයට සසර තුල පල දෙන බව අයකු පැවසූ අතර, චිත්ත බීජයත් කර්ම බීජයත් එක්ව බිත්තරය හැදෙන බව තවත් අයකු පැවසූ බවත්, කිකිලිය බිත්තරය තුරුල් කර රකින විට ජීවියා ඇතුලු වන බව තවත් අයකු කීහ. මෙ ප්‍රශ්නයට පිලි තුරක් ලබා දෙන්න?
23:19
සවන්දීමේ ලැයිස්තුව