සදහම් දේශනා
සැඟවුණු බොදු මග යලි හෙළිකරන සදහම් දේශනා...
අටුවාවේ නව පෙනුමට යොමු වන්න -> https://www.waharaka.com/listen/CD060-46
ඉතිපිසෝ ගාථාව සජ්ජායනා කිරීමේ ගැන.
ඉතිපිසෝ ගාථාව නිතර නිතර සජ්ජායනා කිරීමේ ආනිසන්ස කෙසෙද?
13:39
සවන්දීමේ ලැයිස්තුව