සදහම් දේශනා
සැඟවුණු බොදු මග යලි හෙළිකරන සදහම් දේශනා...
අටුවාවේ නව පෙනුමට යොමු වන්න -> https://www.waharaka.com/listen/CD060-45
තුන් මාසෙය් දානය දිය යුතු ස්ථානය.
තුන් මාසයේ දානය දිය යුත්තේ මිය ගිය අය අන්තිමට ජීවත්ව සිටි නිවසේමද?
10:21
මෙම දේශනාවේ සඳහන් වන ධර්ම කරුණු:
මෙම දේශනය පසුව සවන්දීම සඳහා මෙතනින් බාගත කරන්න. Download (9 MB)
සවන්දීමේ ලැයිස්තුව