සදහම් දේශනා
සැඟවුණු බොදු මග යලි හෙළිකරන සදහම් දේශනා...
අටුවාවේ නව පෙනුමට යොමු වන්න -> https://www.waharaka.com/listen/CD060-23
දේවානුස්සතිය වඩා නිවන් දැකිය හැකිද?
දේවානුස්සතිය වඩා නිවන් දැකිය හැකිද?
31:27
සවන්දීමේ ලැයිස්තුව