සදහම් දේශනා
සැඟවුණු බොදු මග යලි හෙළිකරන සදහම් දේශනා...
අටුවාවේ නව පෙනුමට යොමු වන්න -> https://www.waharaka.com/listen/CD060-14
රහතන් වහන්ෙස්ලාෙග් සිතට වන දෙය.
බුදුන් වහන්සේ හෝ රහතන් වහන්සේ පිරිනිවන් පෑ පසු රාග, ද්වේෂ, මෝහ‍ කෙ‍ලෙස් රහිත සිතට සිදු වන්නේ කුමක්ද?
12:39
මෙම දේශනාවේ සඳහන් වන ධර්ම කරුණු:
මෙම දේශනය පසුව සවන්දීම සඳහා මෙතනින් බාගත කරන්න. Download (12 MB)
සවන්දීමේ ලැයිස්තුව