සදහම් දේශනා
සැඟවුණු බොදු මග යලි හෙළිකරන සදහම් දේශනා...
අටුවාවේ නව පෙනුමට යොමු වන්න -> https://www.waharaka.com/listen/CD060-11
ආර්ය මාර්ගයේ මූලික අවස්ථාව.
ලෝක ආස්වාදයන් ඇසුරු කිරිමට ගොස් නැවත රාග, ද්වේෂ, මෝහ වලට වැටේද?
18:47
මෙම දේශනාවේ සඳහන් වන ධර්ම කරුණු:
මෙම දේශනය පසුව සවන්දීම සඳහා මෙතනින් බාගත කරන්න. Download (17 MB)
සවන්දීමේ ලැයිස්තුව