සදහම් දේශනා
සැඟවුණු බොදු මග යලි හෙළිකරන සදහම් දේශනා...
අටුවාවේ නව පෙනුමට යොමු වන්න -> https://www.waharaka.com/listen/CD060-04
සොවාන් මාර්ග අනුගාමිකයකුගේ දේශනා.
සෝවාන් මාර්ග අනුගාමිකයාගෙන් බණ අසීමෙන් සෝවාන් විය හැකිද?
24:47
මෙම දේශනාවේ සඳහන් වන ධර්ම කරුණු:
මෙම දේශනය පසුව සවන්දීම සඳහා මෙතනින් බාගත කරන්න. Download (23 MB)
සවන්දීමේ ලැයිස්තුව