සදහම් දේශනා
සැඟවුණු බොදු මග යලි හෙළිකරන සදහම් දේශනා...
අටුවාවේ නව පෙනුමට යොමු වන්න -> https://www.waharaka.com/listen/CD059-27
සංඛාර යන්න පැහැදිලි කිරීමක් සහ සහ ගෞතම බුද්ධ ශාසනයේදීම නිවන් දැකීම පිලිබඳව
1. සංඛාර යනු කුමක්ද?
2. ගෞතම බුද්ධ ශාසනයේදී අපට නිවන් දැකිය හැකිද?
3. එයට කුමක් කල යුතුද?
1:18:14
මෙම දේශනාවේ සඳහන් වන ධර්ම කරුණු:
මෙම දේශනය පසුව සවන්දීම සඳහා මෙතනින් බාගත කරන්න. Download (72 MB)
සවන්දීමේ ලැයිස්තුව