සදහම් දේශනා
සැඟවුණු බොදු මග යලි හෙළිකරන සදහම් දේශනා...
අටුවාවේ නව පෙනුමට යොමු වන්න -> https://www.waharaka.com/listen/CD059-26
සියල්ල අනිච්ඡ බව.
සියලු ජාතීන්ගේ අනිච්ඡ දුක්ඛ අනත්ථ ලක්ෂනයෙන් දැකීමට ඒවා හට ගන්නා ආකාරය පටිචිච සමුප්පාද ක්‍රියාවලිය හරහා දැක ගත යුතුද?
12:16
සවන්දීමේ ලැයිස්තුව