සදහම් දේශනා
සැඟවුණු බොදු මග යලි හෙළිකරන සදහම් දේශනා...
අටුවාවේ නව පෙනුමට යොමු වන්න -> https://www.waharaka.com/listen/CD059-21
ධ්‍යාන ලැබීමට සෝවාන් විය යුතුද?
සෝවාන් ඵලය ලැබූ අයමද ධ්‍යාන වලට පත්වන්නේ.
03:14
සවන්දීමේ ලැයිස්තුව