සදහම් දේශනා
සැඟවුණු බොදු මග යලි හෙළිකරන සදහම් දේශනා...
අටුවාවේ නව පෙනුමට යොමු වන්න -> https://www.waharaka.com/listen/CD059-15
පන්සිල් සමාදන් කරවන්නේ නැත්තේ මන්ද?
මෙම ස්ථානයේ පානාතිපාතා වේරමනි .....යනුවෙන් පන්සිල් සමාදන් කරවන්නේ නැත්තේ මන්ද?
35:09
මෙම දේශනාවේ සඳහන් වන ධර්ම කරුණු:
මෙම දේශනය පසුව සවන්දීම සඳහා මෙතනින් බාගත කරන්න. Download (32 MB)
සවන්දීමේ ලැයිස්තුව