සදහම් දේශනා
සැඟවුණු බොදු මග යලි හෙළිකරන සදහම් දේශනා...
අටුවාවේ නව පෙනුමට යොමු වන්න -> https://www.waharaka.com/listen/CD059-13
තෙරුවන් සරන යන්නේ කෙසේද?
1.තෙරුවන් සරන යන්නේ කෙසේද?
2.හැබෑ බෙෘද්ධයකු වන්නේ කෙසේද?
36:48
මෙම දේශනාවේ සඳහන් වන ධර්ම කරුණු:
මෙම දේශනය පසුව සවන්දීම සඳහා මෙතනින් බාගත කරන්න. Download (34 MB)
සවන්දීමේ ලැයිස්තුව