සදහම් දේශනා
සැඟවුණු බොදු මග යලි හෙළිකරන සදහම් දේශනා...
අටුවාවේ නව පෙනුමට යොමු වන්න -> https://www.waharaka.com/listen/CD059-07
මරනාසන්න මොහොතේදි සුගතියට යවන ආකාරය.
මරනාසන්න මොහොතේදි මරනාසන්න තැනැත්තා හට කල්යාන මිත්‍රයක්ගේ ඇසුර හෝ ආශීර්වාදය ලැබුනොත් අපාගතවීමට සිටි අයකු පවා දෙව් ඔබ ලෝක වල පවා උපදවිය හැකි බව බුද්ධ චරිතයේ සදහන්වේ.
11:14
සවන්දීමේ ලැයිස්තුව