සදහම් දේශනා
සැඟවුණු බොදු මග යලි හෙළිකරන සදහම් දේශනා...
අටුවාවේ නව පෙනුමට යොමු වන්න -> https://www.waharaka.com/listen/CD059-06
යේ බ්‍රහ්මනා වේදගු සබ්බ ධම්මේ ගාථාවේ තේරුම.
යේ බ්‍රහ්මනා වේදගු සබ්බ ධම්මේ ගාථාවේ අර්ථය.
03:45
සවන්දීමේ ලැයිස්තුව