සදහම් දේශනා
සැඟවුණු බොදු මග යලි හෙළිකරන සදහම් දේශනා...
අටුවාවේ නව පෙනුමට යොමු වන්න -> https://www.waharaka.com/listen/CD059-03
පරතෝගෝෂක ප්‍රත්‍ය.
දහම් පිපාසාවෙන් ධර්මය සොයා ඒ මේ අත දිවූ එහෙත් නිවන් දකින ධර්මයක් මෙතෙක් නො ඇසූ පිරිසක් අද දින පැමින ඇති හෙයින් ඔවුන්ට අනුකම්පා කොට වාසනා ගුනය ඇත් නම් ඔවුන්ට පරගෝගෝෂක ප්‍රත්‍ය ලැබෙන සෝවාන් මගට පත්විමට උපනිශ්‍රය වන ධර්මයක් දේශනා කරන මෙන් ඉල්ලා සිටමි.
11:44
සවන්දීමේ ලැයිස්තුව