සදහම් දේශනා
සැඟවුණු බොදු මග යලි හෙළිකරන සදහම් දේශනා...
අටුවාවේ නව පෙනුමට යොමු වන්න -> https://www.waharaka.com/listen/CD058-31
ගිරිමානන්ද සූත්‍රයේ ආනාපාන සතිය.
ගිරිමානන්ද සූත්‍රයේ ඇති දස සංඥාවේ ඇති ආනාපාන සතිය විග්‍රහ කර දෙන්න.
11:11
සවන්දීමේ ලැයිස්තුව