සදහම් දේශනා
සැඟවුණු බොදු මග යලි හෙළිකරන සදහම් දේශනා...
අටුවාවේ නව පෙනුමට යොමු වන්න -> https://www.waharaka.com/listen/CD058-29
සෝවාන් වීමට භාවනා කල යුතුද?
සෝවාන් වීම කුමක්ද? ඒසදහා අනුගමනය කලයුතු ධර්ම මාර්ගය කුමක්ද? සෝවාන් වීමට භාවනා කල යුතුද? එසේනම් කල යුතු භාවනාව කුමක්ද?
29:48
මෙම දේශනාවේ සඳහන් වන ධර්ම කරුණු:
මෙම දේශනය පසුව සවන්දීම සඳහා මෙතනින් බාගත කරන්න. Download (27 MB)
සවන්දීමේ ලැයිස්තුව