සදහම් දේශනා
සැඟවුණු බොදු මග යලි හෙළිකරන සදහම් දේශනා...
අටුවාවේ නව පෙනුමට යොමු වන්න -> https://www.waharaka.com/listen/CD058-28
සතර සතිපට්ඨානය යනු කුමක සිහිය පිහිටුවීමද?
සතර සතිපට්ඨාන සූත්‍රයට අනුකූලව සෝවාන් ඵලයට පැමිනීම අරිය ශ්‍රාවකයන් වහන්සේට මේ භවයේදීම අරිහත්වයට පත්වීමට හැකිද? භව හතක් උපත ලැබිය යුතුද?
11:34
සවන්දීමේ ලැයිස්තුව