සදහම් දේශනා
සැඟවුණු බොදු මග යලි හෙළිකරන සදහම් දේශනා...
අටුවාවේ නව පෙනුමට යොමු වන්න -> https://www.waharaka.com/listen/CD058-21
අනිච්ච පදය ගැන.
නිච්ච සංඥා පඡහති අනිච්ච ධර්ම තා‍වයේ ද්වතාවය නිච්ච නම් නිච්චවල තියෙන ද්වතාවය කුමක්ද?
04:58
මෙම දේශනාවේ සඳහන් වන ධර්ම කරුණු:
මෙම දේශනය පසුව සවන්දීම සඳහා මෙතනින් බාගත කරන්න. Download (5 MB)
සවන්දීමේ ලැයිස්තුව