සදහම් දේශනා
සැඟවුණු බොදු මග යලි හෙළිකරන සදහම් දේශනා...
අටුවාවේ නව පෙනුමට යොමු වන්න -> https://www.waharaka.com/listen/CD058-15
පටිසංදියේදී ලබන කර්ම ශක්තියේ ක්‍රියාකාරීත්වය.
එක්තරා පුද්ගලයකු අවු 500ක මිනිස් ගති ැති කර්ම ශක්තිය ඇතිව උපදී. නමුත් එම කාලයේ මිනිස් ලොව ආවුස අවුරුදු 80 ක් නිසා අවුරුදු 80 අවසානයේ මිය ගොස් අන්තරා භවයට එක්වියයි සිතමු.
19:34
සවන්දීමේ ලැයිස්තුව