සදහම් දේශනා
සැඟවුණු බොදු මග යලි හෙළිකරන සදහම් දේශනා...
අටුවාවේ නව පෙනුමට යොමු වන්න -> https://www.waharaka.com/listen/CD058-12
සංජාතිකයා සහ ගන්දබ්බයා.
සංජාතිකයා සහ ගන්දබ්බයා බූතයාගේ කයේ ස්වාභාවය පැහැදිලිකර දෙන්න.
13:30
සවන්දීමේ ලැයිස්තුව