සදහම් දේශනා
සැඟවුණු බොදු මග යලි හෙළිකරන සදහම් දේශනා...
අටුවාවේ නව පෙනුමට යොමු වන්න -> https://www.waharaka.com/listen/CD058-11
පංචස්කන්ධය ඇති වන ආකාරය.
ඇසෙන් රූපයක් දකින විටම කනෙන් ...පංච උපාදානස්කන්ධයක් හටගෙන ඒ මොහොතේම නිරුද්ද වෙනවාද?
10:16
සවන්දීමේ ලැයිස්තුව