සදහම් දේශනා
සැඟවුණු බොදු මග යලි හෙළිකරන සදහම් දේශනා...
අටුවාවේ නව පෙනුමට යොමු වන්න -> https://www.waharaka.com/listen/CD058-10
පංච උපාදානස්කස්ධය වැඩෙ අයුරු.
පංච උපාදානස්කස්ධය පිලිබදව පැහැදිලි අවබෝදයක් අපහට ඇති බැවින් පංචස්කන්දයත් පංච උපාදානස්කන්ධය වන ආකාරය ඇසෙන් රූපය දකින විට කනින් ශබ්ද අසන විට පංච උපාදානස්කන්ධයක් හටගෙන ‍ඒ මොහෝතේම නිරුද්ද වෙනවාද?
07:02
සවන්දීමේ ලැයිස්තුව