සදහම් දේශනා
සැඟවුණු බොදු මග යලි හෙළිකරන සදහම් දේශනා...
අටුවාවේ නව පෙනුමට යොමු වන්න -> https://www.waharaka.com/listen/CD058-09
කර්මස්ථාන වැඩිය යුතු වේගය.
පොහොය දින වලදී ඔබ වහන්සේ විසින් මෛත්‍රී කර්මස්ථානය දෙන විට අවවාද වශයෙන් වේගය අඩුවැඩි නොකර වඩන්න යයි පැවසා ඇත. නමුත් මුලදි වේගය හරියට ආවත් වැඩීගෙන යන විට වේගය වැඩිවන ආකාරයක් දැනේ.හරියටම තාලයක් නැතිව ඉක්මනින් කථා කරන ආකාරයටය. මෙය වැඩිය සිදුවන්නේ කර්මස්ථානය තනිව වඩන විටය. මෙය පහදාදෙන්න.
06:25
සවන්දීමේ ලැයිස්තුව