සදහම් දේශනා
සැඟවුණු බොදු මග යලි හෙළිකරන සදහම් දේශනා...
අටුවාවේ නව පෙනුමට යොමු වන්න -> https://www.waharaka.com/listen/CD058-08
තම ආදායම දෙවියන්ට වෙන් කරන ආකාරය.
මා විසින් උපයන ධනයෙන් කොටසක් පුලුවන් ආකාරයට ශාසසය වෙනුවෙන්ද, දෙමා පියන් වෙනුවෙන්ද වෙන් කරමි. තවද පාරේ තොටේ හමුවන යාචකයන්ටද දෙමි. නමුත් මාහට දෙවියන්ගේ කොටස වෙන් කරන්නේ කෙසේදැයි නොතේරේ. සාසනයට වෙන් කරන කොටසින් පිං අනුමෝදන් කිරිමෙන් දෙවියන්ට පිං අනුමෝදන් වේද? නැත්නම් දේවාලයකට පලතුරු ආදිය පූජා කිරිමෙන් ලැබේද?
05:40
සවන්දීමේ ලැයිස්තුව