සදහම් දේශනා
සැඟවුණු බොදු මග යලි හෙළිකරන සදහම් දේශනා...
අටුවාවේ නව පෙනුමට යොමු වන්න -> https://www.waharaka.com/listen/CD057-26
ආවුස වර්න.... වචනයන්හී තේරුම.
ආවුස වර්න සැප බල ප්‍රඥා යන වචන නිරුක්ති සහිතව පහදා දෙන්න.
10:33
සවන්දීමේ ලැයිස්තුව