සදහම් දේශනා
සැඟවුණු බොදු මග යලි හෙළිකරන සදහම් දේශනා...
අටුවාවේ නව පෙනුමට යොමු වන්න -> https://www.waharaka.com/listen/CD057-22
ක්ෂණ සම්පත්තිය විග්‍රහය.
ක්ෂණ සම්පත්තිය, පරතෝඝෝෂක ප්‍රත්‍ය විග්‍රහය.
10:39
සවන්දීමේ ලැයිස්තුව